Gerb. tėveliai ir svečiai,

Maloniai kviečiame Jus  į Paskutinio skambučio šventę.

          Abiturientai

 

  
 
 
 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 8 d. įsakymu  Nr. V-734 „Dėl Kauno šv. Pranciškaus mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“, akredituota mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa.


         Kauno šv. Pranciškaus mokyklos Visuotinio  dalininkų susirinkimo 2015 m. liepos 16 d.  nutarimu Nr. VD-4, Kauno šv. Pranciškaus mokyklos struktūra pertvarkyta pakeičiant mokyklos tipą iš vidurinės mokyklos į gimnaziją, įgyvendinančią priešmokyklinio ugdymo programą bei  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas su atskirais Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementais.

 

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO PARTNERĖ

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO PARTNERĖ

 

 

JAUNŲJŲ KŪRĖJŲ AKADEMIJOS TVARKARAŠČIAI 

1 klasių mokiniai, 2 klasių mokiniai, 201 kab.

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, 1 klasių mokiniai, 202 kab. 

 

 

 

sertifikatas

2016 m. balandžio 18 d. Kauno šv. Pranciškaus gimnazija atvėrė duris tarptautinės ERASMUS+ projekto programos 2 veiksmo tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „VETA“ (Values in education – teenagers in action) partneriams iš penkių pasaulio šalių. Plačiau >>