DĖL 2018 - 2019 MOKSLO METŲ PRADŽIOS

 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018-06-26 rašte Nr. SR-2842 „Dėl 2018-2019 mokslo metų pradžios“ pateiktas rekomendacijas, Mokslo ir žinių dienos - rugsėjo 1-osios šventė vyks 2018 m. rugsėjo 3 d. (pirmadienį).

Kaune pradėti Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos erdvių modernizavimo darbai

  

 
Nuotr. autorius: E.Virkelis. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 8 d. įsakymu  Nr. V-734 „Dėl Kauno šv. Pranciškaus mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“, akredituota mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa.


         Kauno šv. Pranciškaus mokyklos Visuotinio  dalininkų susirinkimo 2015 m. liepos 16 d.  nutarimu Nr. VD-4, Kauno šv. Pranciškaus mokyklos struktūra pertvarkyta pakeičiant mokyklos tipą iš vidurinės mokyklos į gimnaziją, įgyvendinančią priešmokyklinio ugdymo programą bei  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas su atskirais Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementais.

 

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO PARTNERĖ

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO PARTNERĖ

Priemonių sąrašas būsimiems pirmokams

ĮSAKYMAS DĖL INDIVIDUALIŲJŲ MOKYMOSI PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Didžiuojamės 2017-2018 m.m. mokinių pasiekimais

 

 

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
<< Skaityti plačiau >>

 

INFORMACIJA DĖL SPORTO AIKŠTYNO IR STADIONO REKONSTRUKCIJOS 

sertifikatas