PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

 Pradinių klasių mokinių Respublikinė praktinė konferencija „Jaunasis Einšteinas“

 Vasario 27 d.į gimnaziją atvyko svečias - gamtininkas iš Metelių regioninio parko