PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

 Mokinės - laureatės gavo nominaciją "Už išraiškingą rašinio apiforminimą"! Ruošė anglų kalbos mokytoja ekspertė Danguolė Navickienė ir kūno kultūros vyr. mokytoja Natalija Tamošiūnienė

g

IMG 20150302 0844221