PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

FINANSINIO RAŠTINGUMO PRADMENYS

SU ŠYPSENA PER RUDENĮ EINU 

VALGĖ VALGĖ KOŠĘ VAIKAI ATSILOŠĘ

PASAULINĖ PSICHIKOS SVEIKATOS DIENA              „PASIŽADĖJIMAI SAU“