PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

 

  APIE KĄ BATAI GALVOJA

IMG 2129

AR JIE GALI SVAJOTI?

013

JIE NORI GYVENTI. JIE NORI JUDĖTI

014

 

 

 MILIJONAS SUMESTŲ BATŲ, IŠLIKUSIŲ KARTU...

010

MILIJONAS PORŲ BATŲ LAUKIA.
  BATAI VĖL GYVENS.
  BATAI VĖL EIS PER PASAULĮ,
  EIS IR EIS PER PASAULĮ
  IR NIEKADA NESUSTOS.

Iš anglų kalbos eilėraštį vertė  V. Pulkauninkienė