Neformalus vaikų ugdymo švietimas organizuojamas vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d.įsakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija).

 NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TIKSLAI

Neformalusis švietimas gimnazijoje organizuojamas siekiant: 

  • tenkinti mokinių saviraiškos poreikius, padedančius atsiskleisti mokinių talentams;
  • padėti mokiniams siekti asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo rezultatų pasirinktose srityse, dalykinėms, ekologinėms, sveikos gyvensenos, eko verslo ir kitoms specialiosioms kompetencijoms ugdyti;
  • įgyvendinti gimnazijos pasirinktą ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo kryptį.

 

Informacija atnaujinta 2020-09-10