Darbo kryptys:

- Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius 5-8, bei I-IV gimnazijos klasių mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus);

 - Įvertina 5-8, bei I-IV gimnazijos klasių mokinių galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas pagal poreikį;

 - Rengia individualias rekomendacijas mokytojams ir šeimai mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

 - Šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

 - Bendradarbiauja inicijuojant, rengiant ir įgyvendinant psichologinių problemų prevencijos programas;

 - Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

 

 

Informacija atnaujinta 2022-02-21