Socialinė pedagogė Ingrida Skrodenienė 307 kab.,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,  tel. +370 611 482 70

 


Darbo grafikas

 

Savaitės diena Kontaktinės valandos (mokinių, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų, tėvų konsultavimas mokykloje) Kita veikla (mokinių lankymas namuose, konsultacijos su kitais specialistais ne mokykloje, tiriamasis ir organizacinis darbas) Pietūs
Pirmadienis 8.00 - 16.30   12.00 - 12.30
Antradienis 8.00 - 15.30   12.00 - 12.30
Trečiadienis 8.00 - 15.30   12.00 - 12.30
Ketvirtadienis 8.00 - 16.30   12.00 - 12.30
Penktadienis 8.00 - 14.30   12.00 - 12.30

 

 

Darbo kryptys:

• Nustato socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį.
• Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkabkumais (mokymosi, elgesio, saugumo ir kt.).
• Konsultuoja nemokamo maitinimo ir kitos socialinės pagalbos teikimo klausimais.
• Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija, sprendžiant vaikų socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt.
• Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą.
• Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija. 

Socialinis pedagogas Kęstutis Valionis, tel. +370 607 044 66, el. paštas: valionis.kestutis@gmail.com, 307 kab.

 

Darbo grafikas

Pirmadienis

07.30-11.25

Antradienis

07.30-10.20

Trečiadienis

15.15-19.30

Ketvirtadienis

15.15-18.45

Penktadienis

13.15-17.25

 

Darbo kryptys:

1.      Teikia socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiaudama su klasių vadovais, kitais pedagogais bei specialistais, gimnazijos administracija, tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

2.      Siekia padėti mokiniams geriau adaptuotis gimnazijoje, bendruomenėje, visuomenėje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir plėtoti savo galimybes.

3.      Aiškinasi priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti gimnazijos ar vengia tai daryti.

4.      Konsultuoja gimnazijos bendruomenės narius, siekiant padėti spręsti mokiniams kylančias socialines pedagogines problemas.

5.      Organizuoja nusikalstamumo, gimnazijos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.

6.      Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

7.      Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Psichologė: GRETA PILIČIAUSKIENĖ, Tel. +370 619 681 63, El. paštas greta919@gmail.com, 110A kab.

 

DARBO GRAFIKAS

 

Savaitės diena

Darbo laikas

(kontaktinis ir nekontaktinis)

Pietūs

Pirmadienis

 8.00-14.30 

             12.00-12.30

Antradienis

          

 

Trečiadienis

8.00-14.30

12.00-12.30

Ketvirtadienis

 

 

Penktadienis

  8.00- 14.30

12.00-12.30

 

Darbo kryptys:

- Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius 0-4 klasių ugdytinius, bei jų tėvus (globėjus, rūpintojus);

 - Įvertina 0-4 gimnazijos klasių mokinių galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas pagal poreikį;

 - Rengia individualias rekomendacijas mokytojams ir šeimai mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

 - Šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

 - Bendradarbiauja inicijuojant, rengiant ir įgyvendinant psichologinių problemų prevencijos programas;

 - Atlieka adaptacijos vertinimo tyrimą.

 

 

Kontaktinio darbo apibrėžimas:

10 val. ( 60 proc.) – psichologės paskirtų užduočių vykdymas - mokinių, mokytojų ir tėvų konsultavimas, šviečiamieji, prevenciniai užsiėmimai, mokinių, mokytojų, tėvų apklausų ir įvertinimų vykdymas, pamokų stebėjimas ir kita aktyvi veikla.

Nekontaktinio darbo apibrėžimas:

8 val. ( 40 proc.) – duomenų ir dokumentų tvarkymas, rekomendacijų rengimas, pasiruošimas užsiėmimams (su mokiniais, mokytojais, tėvais), prevencinėms programoms, susirinkimams, įvertinimams, su kolegomis, profesinis tobulinimasis.

Psichologė  Simona Lenickienė, tel. nr. +370 679 024 29, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,

110A kab.

DARBO GRAFIKAS

Nuo 2024-02-28

 

Savaitės diena

Darbo laikas

(kontaktinis ir nekontaktinis)

Darbo laikas (kontaktinis)

Pietūs

Pirmadienis

08:00 - 17:00

8:30 - 14:30

12:00 - 13:00

Antradienis

08:00 - 17:00

8:30 - 14:30

12:00 - 13:00

Trečiadienis

08:00 - 17:00

8:30 - 14:30

12:00 - 13:00

Ketvirtadienis

08:00 - 17:00

8:30 - 14:30

12:00 - 13:00

Penktadienis

08:00 - 12:00

-

-

 

 

Kontaktinio darbo apibrėžimas:

20 val. ( 56 proc.) – psichologės paskirtų užduočių vykdymas - mokinių, mokytojų ir tėvų konsultavimas, šviečiamieji, prevenciniai užsiėmimai, mokinių, mokytojų, tėvų apklausų ir įvertinimų vykdymas, pamokų stebėjimas ir kita aktyvi veikla.

Nekontaktinio darbo apibrėžimas:

16 val. ( 44 proc.) – duomenų ir dokumentų tvarkymas, rekomendacijų rengimas, pasiruošimas užsiėmimams (su mokiniais, mokytojais, tėvais), prevencinėms programoms, susirinkimams, įvertinimams, su kolegomis, profesinis tobulinimasis.

 

Jana Valauskienė Logopedė (Šeštokų g. Pradinių klasių korpusas), Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. +370 687 223 31

 

Savaitės diena Darbo laikas Pietūs
Pirmadienis 07:30 - 17:00 12:10 - 13:10
Antradienis  07:30 - 17:00 12:10 - 13:10
Trečiadienis 14:30 - 17:30 -
Ketvirtadienis 07:30 - 15:30 12:10 - 12:40
Penktadienis 07:30 - 15:30 12:10 - 12:40

 
2023-2024 m.m. II pusmečio Janos Valauskienės logopedinių pratybų tvarkaraštis

 

Rasa Kilčiauskienė  Logopedė, spec. pedagogė. 213 kab. , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. +370 676 380 54

Savaitės diena Darbo laikas Pietūs
Pirmadienis 07:30 - 18:30 15:00 - 15:30
Antradienis 07:30 - 18:30 15:00 - 15:30
Trečiadienis 07:30 - 18:30 15:00 - 15:30
Ketvirtadienis 07:30 - 18:30 15:00 - 15:30
Penktadienis 07:30 - 18:30 15:00 - 15:30

 

 

Specialiojo pedagogo darbo kryptys:
Įvertinimas: atlieka pedagoginį mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį, siūlo tinkamas ugdymo formas, taiko įvairius ugdymo būdus ir metodus.
Korekcinis darbas: veda specialiąsias pratybos, kurių metu padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas atsižvelgiant kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Konsultavimas ir pedagoginis švietimas: konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus, skaito pranešimus. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje. Pataria mokytojams, kaip individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias ugdymo programas, konsultuoja juos specialiosios pagalbos teikimo klausimais, teikia metodinę pagalbą. Bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba (PPT).

 

Logopedo darbo kryptys:
Įvertinimas: diagnozuoja mokinių šnekamosios ir rašomosios kalbos sutrikimų laipsnį, rekomenduoja korekcinę logopedinę pagalbą, siūlo tinkamas ugdymo formas, taiko įvairius ugdymo būdus ir metodus.
Korekcinis darbas: veda logopedines kalbos ugdymo pratybas. Jų metu moko taisyklingo garsų tarimo, lavina mokinių girdimąjį suvokimą, foneminę klausą, garsinės analizės bei sintezės įgūdžius, turtina žodyną, ugdo rišliąją kalbą, tobulina gramatinę kalbos sandarą, lavina atmintį, dėmesį ir mąstymą.
Konsultavimas ir pedagoginis švietimas: konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus, skaito pranešimus. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje. Bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba (PPT).

 Logopedė dalyvauja ir rengia respublikinius seminarus, skaito pranešimus. Dalinasi gerąja darbo patirtimi, dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse metodinių priemonių parodose.

 

  2023-2024 m.m. I pusmečio specialiųjų/logopedinių pratybų tvarkaraštis

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Simona Smilgevičiūtė, simonasmilgeviciute@gmail.com , tel. +370 676 926 81, 313 kab.

Darbo grafikas

 

Savaitės diena

Darbo laikas

(kontaktinis ir nekontaktinis)

Pietūs

I

10:30 - 16:30 12:00 - 12:30

II

11:30 - 16:30 12:00 - 12:30

III

13:00 - 16:30  

IV

08:00 - 10:00
13:00 - 16:00
 

V

13:00 - 16:00  

I,II,III,IV

17:30 - 19:30 Nuotolinis darbas +37067692681, simona.smilgevičŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Veiklos kryptys gimnazijoje:
1. Organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą gimnazijoje.
2. Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
3. Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
4. Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
5. Vertina mokyklos aplinkos atitikties ir ugdymo proceso atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.
6. Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą.
7.Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę.
8. Teikia pirmąją pagalbą.
9. Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją gimnazijos  bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

  

Informacija atnaujinta: 2024-03-20