Nacionalinis egzaminų centras: www.nec.lt

Švietimo ir mokslo ministerija: www.smm.lt

Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyrius: http://svietimaskultura.kaunas.lt

Leidyklos „Šviesa“ mokymo centras: http://mokymocentras.sviesa.lt

 

Jaunimo psichologinės paramos centras: www.jppc.lt

Kauno miesto savivaldybė: www.kaunas.lt

Kauno Pedagoginė tarnyba: www.kppt.lm.lt

Kauno švietimo inovacijų centras: www.kpkc.lt

Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas: www.limk.lt

Švietimo informacinių technologijų centras: www.itc.smm.lt

Švietimo plėtotės centras: www.pedagogika.lt

Portalas nuotoliniam mokymui VšĮ „Švietimo tinklas“: www.tinklas.lt

Švietimo aprūpinimo centras: http://www.sac.smm.lt

Portalas E-mokykla: http://portalas.emokykla.lt

Švietimo mainų paramos fondas: http://www.smpf.lt

Jaunimo psichologinės paramos centras: http://www.jppc.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras: http://www.sppc.lt

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba: http://www.kppt.lm.lt

Lietuvos aukštosios mokyklos
Kauno technologijos universitetas: www.ktu.lt
Vytauto Didžiojo universitetas: www.vdu.lt
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija: www.kmu.lt
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija: www.lva.lt
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas: www.ism.lt
Vilniaus universitetas: www.vu.lt
Vilniaus dailės akademija: www.vda.lt
Vilniaus Gedimino technikos universitetas: www.vgtu.lt
Šiaulių universitetas: www.su.lt
Vilniaus pedagoginis universitetas: www.vpu.lt