PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS

METODINĖ TARYBA

 

 • Rita Mikalauskienė - tarybos pirmininkė, direktorė;
 • Aušra Morozienė - metodinės tarybos sekretorė, pradinių klasių mokytoja, priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;
 • Birutė Krapauskienė - narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Rozvita Brazaitienė - narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Inga Žebrauskaitė - narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Danutė Ruseckienė - narė, lietuvių kalbos mokytoja, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;
 • Renata Matulaitienė - narė, lietuvių kalbos mokytoja, neformalaus ugdymo metodinės grupės pirmininkė;
 • Laima Perminienė - narė, matematikos mokytoja, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;
 • Virginija Martinkienė - narė, etikos mokytoja, kultūrinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

 

Metodinės tarybos funkcijos

 • kartu su gimnazijos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos  prioritetus mokslo metams;
 • koordinuoja gimnazijos metodinių grupių veiklą;
 • dalyvauja kuriant gimnazijos veiklos programą;
 • priima sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo, aptaria ugdymo programų vykdymą;
 • skatina mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą;
 • prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
 • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.

 

Informacija atnaujinta 2018-09-03