Siekiant užtikrinti įgyvendinamų ugdymo programų tęstinumą, nuoseklumą, pereinamumą ir didinti mokinių galimybes rinktis dalykus ar jų modulius ne tik gimnazijoje, bet ir gimnazijos  partnerių edukacinėse erdvėse, taip pat kokybišką savito ugdymo Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos įgyvendinimą, plėsti neformaliojo švietimo galimybes, gimnazija bendradarbiauja su švietimo teikėjais:  
  • Vytauto Didžiojo Universitetu,
  • Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademija,
  • VDU Kauno Botanikos sodu,
  • Kauno Technologijų Universitetu,
  • Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla,
  • Kauno Moksleivių techninės kūrybos centru,
  • UAB „Vaisiai jums“,
  • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru,
  • VšĮ „Tikra mityba".
Gimnazija - Lietuvos EKO mokyklų tinklo įkūrėja ir koordinatorė. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos EKO mokyklų tinklo įstaigomis