PREZIDENTO

VALDO ADAMKAUS

GIMNAZIJA

Mob. tel. 868396829

El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt

Adresas: Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

 

KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

Antikorupcinis švietimas

Korupcijos prevencija

Nacionalinė kovos su korupcija programa

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas  

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programa

 

Remdamiesi atsakingumo, atvirumo ir aktyvumo principais savo veikloje siekiame sąžiningumo, moralės bei skaidrumo standartų, todėl pasisakome prieš korupcijos apraiškas.

Gal Jūs patyrėte netinkamą Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos darbuotojų ar vadovų  elgesį? Susidūrėte su korupcijos apraiškomis?

Nebūkite abejingi – apginkite viešąjį interesą ir praneškite apie pažeidimus.

Pranešti galima užpildant anoniminę anketą.

 

Tema:
Jūsų pranešimas: